Vegen til Lom

Å koma seg hit

Frå austlandsområdet og Trøndelag fylgjer du E6 til Otta. Så vidare vestover til Lom langs rv. 15.

Frå vest er Lom knutepunktet der rv. 15 frå Måløy/Stryn møter rv. 55 frå Sogndal/Årdal

 

Avstandar

334 km frå Oslo
349 km frå Bergen
281 km frå Trondheim
59 km frå Otta

P6166059-redigertLr-Fb1200p