Martnasområdet

Martnasområdet ligg på Nordal Camping med eit areal på nesten 14 mål. Her er det plass til minst 50 utstillare, kafé med middagsservering og scene for underhaldning og aktivitetar. 9 000 besøkande er venta hit i løpet av helga. Heile uteområdet kjem til å bli gjerda inn og mesteparten av martnan vil gå føre seg utandørs.

På martnasområdet blir det lagt opp til to handlegater, og tre rekkjer med utstillare. Det er rom for fleksible standløysningar med tanke på både areal og produkt. Antikksal og auksjon blir innandørs i Kvam Mek. Hallen i gamle Kvam Mek er romsleg med god plass til antikksal. Martnasområdet ligg 200 meter frå sentrum og det er gode parkeringsmoglegheiter i nærleiken.

Nordal Camping