Lokal mat og drikke

Breheimen Mat i Skjåk vil i år stå for maten på Fjordingsmartnan. Vi kan i år og tilby lokalprodusert øl, Lomb, frå Lom Bryggeri.

Mat og drikke

Breheimen Mat

Breheimen Mat er ei familiebedrift lokalisert i Skjåk i Gudbrandsdalen. Det hele startet med tørkekjøttproduksjon i 2001. De senere årene har vi gått over til nedskjæring og foredling av viltkjøtt, samt produksjon av spekeprodukter.

Hjemme på gården har vi bygd opp topp moderne produksjonslokaler som er godkjent for nedskjæring og foredling av blant annet viltkjøtt. Far og datter er ivrige storviltjegere og har ansvaret for å skaffe råvarer. Vi driver også oppdrett av elghundene som benyttes for å skaffe råvarer, kvalitetssikring fra A til Å med andre ord. Vi har dessverre ikke store nok jaktkvoter, derfor kjøper vi også inn en god del vilt fra andre lokale jaktlag. Alt vilt som foredles er selvsagt godkjent av Mattilsynet.

Breheimen Mat på Facebook
Heimeside

Lom Bryggeri

Lom bryggeri produserer øl under merkevara Lomb. Vi produserer undergjæra lagerøl som i størst mogleg grad skal ha lokal tilknytning enten det gjeld bruk av råvarer, historisk tilknytning eller geografi. Lom bryggeri  har produksjonslokale i det som tidlegare var låven på driftsbygninga i Grjotheim i Lom.

Det vil bli lagt opp til eit mest mogleg lokalt preg på ølprodukta med utgangspunkt i ølidentitet. Vi har som mål å i størst mogleg grad å kunne bruke lokale råvarer i brygget. Vi ser for oss samarbeid med lokale aktørar både når det gjeld forskning og tilverknad av bær og urter. Også malt frå lokalprodusert korn vonar vi å få tilført våre øl.

I løpet av dei to siste åra har det vorte gjennomført ei rekkje testbrygg med gode resultat.

Det vil bli mange innslag av undergjæra lager av forskjellige variantar i utvalet vårt, som i størst mogleg grad skal ha lokal tilknytning enten det gjeld bruk av råvarer, historisk tilknytning eller geografi.

I startfasa har det vore bryggja på minianlegg og som leigebrygging på Tya og Balder. Nokre batchar har vore leigebryggja i eit samarbeid med TYA i Årdal og Balder i Leikanger. Den 29/11 2016 tappa vi det fyrste ølet vårt på «stor»anlegget i Grjotheim –  Lomb nr. 1.

Lom Bryggeri på Facebook
Heimeside

Mat og drikke

Når skjer det?

Fredag 23. juni:
kl. 15.00 - 02.00

Laurdag 24. juni:
kl. 10.00 - 02.00

Sundag 25. juni:
kl. 10.00 - 16.00