utstyllere

Vil du vera utstillar?

Fjordingsmartnan er ein tradisjonsrik martna som har hatt i underkant av 9 000 besøkjande kvart år. Desse tre junidagane forvandlast Lom til ein livleg marknadsplass med eit yrande folkeliv frå fjern og nær. Fjordingsmartnan er i år flytta til Nordal Camping da vi ynskjer ein meir komprimert martna med fokus på handel, dyr, mat, tradisjonar og berekraft. Handelen og utstilling av dyr vil framleis gå føre seg utandørs, medan antikk og auksjonen vil bli halden i dei gamle lokala på Kvam Mek. Nasjonalparklandsbyen Lom dannar ei unik ramme rundt arrangementet. Framkomst av ridande hestefylje frå aust og vest markerer starten på folkefesten.

Få rabattert pris på registreringsavgift før 15. mai

Fyll ut registreringsskjema som du finn på www.fjordingsmartnan.no. Registreringsavgifta inkluderer inngang på festen laurdag og festmiddag for 1 person. Andre som er med på stand må betale 100 kr per ekstra person på festmiddagen og 200 kr per ekstra person på festen laurdag. Dette må innbetalast ved påmelding.

Meld deg på tidleg og få rabattert pris:
- Til og med 15. mai kr 1.000 + mva
- Etter 15. mai kr 1.500 + mva

Kontonummer og betalingsinformasjon finner du i registreringsskjemaet.

Stadfesting av plass skjer fortløpande. Dersom du ikkje får plass, vil heile registreringsavgifta bli refundert. Faktura blir utsendt med betalingsfrist 1. juni for standleige og andre kostnader.

13433169_1060271530674747_8040816607752171474_o

Berekratigheit og miljø i fokus

Fjordingsmartnan vil gjera tiltak for ein betre miljøprofil, og utstillare som tek miljøomsyn vil bli prioritert. Saman skal vi jobbe for eit berekraftig arrangement. Det blir difor blant anna kjeldesortering på martnan, stuttreist mat, resirkulerbart eingongsbestikk og gjenbruk i form av auksjon og antikk sal.

Ynskjer du å nå fleire kundar?

Kjøp ei annonse på www.fjordingsmartnan.no allereie nå! Kryss av på registreringsskjemaet så sender vi meir informasjon. Kontakt Ragnhild Rusten Lund for annonse i Martnasavisa.

Symbol-myrk-gronn

Martnans mest sjarmerande stand

Fjordingsmartnan ynskjer god kvalitet på arrangementet. Vi utfordrar difor deg som utstillar til å ha ein så tiltalande stand som mogleg. Ein god presentasjon av dine produkt betyr auka omsetning for deg og vil samstundes medverke til eit visuelt lyft på heile arrangementet.

Vi premierar beste stand på martnasplassen etter fylgjande kriteria:
1. Standens utforming: Utstilling, presentasjon, framheving, harmoni mellom produkt og annan materialbruk og formgjeving av stand.
2. Orden og reinhald, miljø og ressursbruk
3. Personalets framsyning og kundebehandling

Prisene blir utdelt sundag, og består av: Fri registreringsavgift for neste års martna, diplom, gåve og medieomtale.