Her har hestefolk i Lom  gått saman om å vise forskjellige hesterasar i form av ei kvadrilje. Kvadrilje er synkronridning, der to
og to rir i par. Minimum 8 ekvipasjer.

Dette vil føregå laurdag 18. juni kl. 13.30

front hest aaring