Bestilling av utstillingsplass

Under Fjordingsmartnan er det lagt opp til salg av diverse varer på martnasområdet på Loar, på Prestgardsjordet og i Utgard fleirbrukshus.

Bruk påmeldingsskjema for bestilling av plass. All standleige skal vere betalt på førehand. Ved påmelding får du tilsendt stadfesting  og avtale for underskriving i tillegg til faktura. Vi ynskjer å få ei best mogleg balansert utstillarmasse og unngå for mange aktørar innan kvar enkelt varegruppe.

Ta gjerne kontakt for spørsmål, idear til aktivitetar eller bestilling av utstillingsplass.

Fjordingsmartnan
Sognefjellsvegen 3, 2686 Lom
post@fjordingsmartnan.no
+47 91626325
www.fjordingsmartnan.no

facebook.com/fjordingsmartnaen

jdlo