Skip to content

Nyheter

Lomseggen upp

Lomseggen upp 2016 blir arrangert laurdag 18. juni i samband med Fjordings-martnan. Motbakkeløpet går ifrå Fossbergom og opp på Eggjapiken.

Les mer

Hundeutstilling

Jetta hundeklubb arrangerar uoffisiell hundeutstilling under Fjordingsmartnan. Denne er lagt til sundagen 19. juni frå klokka 10.00. Dette blir ei utstilling for alle typar hundar i alle aldre og uansett rase.

Les mer

Samarbeid med Aktiv i Lom

Frå og med 2016 blir martnan arrangert i regi av Lom event, som Smaken tå Lom (Ola og Olav) og Aktiv i Lom (Jan og Ronny) har gått saman om. Ove Nestvold tek seg av administrasjonen i samarbeid med dei fire andre.

Les mer

Mønstring av landbruket

Landbruket er eitt av dei elementa vi som arrangørar av martnan ynskjer å vidareutvikle ytterlegare. Gjerne med utstillingar og kåringar som ein del av det som skjer.

Les mer

Aktivitet på martnan

Som arrangør er vi i Smaken tå Lom opptekne av at alle  som har ynskt martnan attende, er med på gjere dette til eit godt arrangement for framtida. Vi er avhengig av at både lag og organsiasjonar, einskildpersonar, offentleg sektor og ikkje minste næringslivet ser nytten i dette arrangementet og er med på å skape ein fest i bygda.

Les mer