Skip to content

Innlegg av Ola Gjeilo

Samarbeid med Aktiv i Lom

Frå og med 2016 blir martnan arrangert i regi av Lom event, som Smaken tå Lom (Ola og Olav) og Aktiv i Lom (Jan og Ronny) har gått saman om. Ove Nestvold tek seg av administrasjonen i samarbeid med dei fire andre.

Les mer

Mønstring av landbruket

Landbruket er eitt av dei elementa vi som arrangørar av martnan ynskjer å vidareutvikle ytterlegare. Gjerne med utstillingar og kåringar som ein del av det som skjer.

Les mer

Aktivitet på martnan

Som arrangør er vi i Smaken tå Lom opptekne av at alle  som har ynskt martnan attende, er med på gjere dette til eit godt arrangement for framtida. Vi er avhengig av at både lag og organsiasjonar, einskildpersonar, offentleg sektor og ikkje minste næringslivet ser nytten i dette arrangementet og er med på å skape ein fest i bygda.

Les mer