Velkomen til Lom 19. – 21. juni 2015!

Etter nokre år med opphald, blir det arrangert Fjordingsmartna att i Lom frå og med 2015. Da med 19. – 21. juni som tidspunkt. Martnan blir også nå lagt til Loarområdet, Prestegardsjordet og den nye, flotte fleirbrukshallen, Utgard.
Eit mylder av folk

Eit mylder av folk

Lom er ein turiststad i Gudbrandsdalen med eit mylder av folk sommarstid.   Fjordingsmartnan blir arrangert på det gamle prestegardsområdet på Loar ved Lom stavkyrkje.

Salg av varer

Salg av varer

Dei aller fleste utstillarane er samla på Loartunet. Foajéen i  fleirbrukshallen Utgard blir stilt til disposisjon for brukt og antikk.  Det er også utstillingsplass i det gamle steinfjoset på Loar.

Aktvitetar med dyr

Aktvitetar med dyr

Hesten spelar hovudrolla under Fjordingsmartnan. Også hunden ynskjer vi skal setje sit preg på Fjordingsmartnan og det vil bli lagt opp til ei eiga smådyravdeling.

Egedes tivoli

Egedes tivoli

Egedes tivoli har vore fast inventar på Fjordingsmartnan i ei årrekkje. Det er nå klart at Egedes igjen blir å treffe på Fjordingsmartnan  19. – 21. juni 2015.