Velkomen til Lom 19. – 21. juni 2015!

Etter nokre år med opphald, blir det Fjordingsmartna att i Lom frå og med 2015 – den 19. – 21. juni. Martnan blir også nå lagt til Loarområdet, Prestegardsjordet og den nye fleirbrukshallen, Utgard.